Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w Szkole Podstawowej w Purdzie oraz w Przedszkolu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla uczniów. Jednocześnie informuję, że od 15 kwietnia 2019 r. dla wychowanków przedszkola oraz…

Gdzie średniowiecze spotyka się ze współczesnością studyjna wycieczka do Barczewa i Reszla

1-go marca uczniowie klasy VI odbyli kolejną niecodzienną podróż do miasteczek, które wzrastając i nabywając prawa miejskie w średniowiecznym Księstwie Warmińskim, nadawały ton i kierunek rozwoju obronności, kunsztu rzemieślniczego oraz kultury i nauki w czasach dominium Kapituły Warmińskiej. Przykre losy…